خیریه نیکوکاری زنجیره مهرماندگار

یه ساندویچ یه بار مارو سیر میکنه.. و تمام.. اما پول همین یه دونه ساندویچ میتونه یه عمر سرپناه کوچولوهایی باشه که منتظر مهربونی من و شما هستن..

 

برای کمک به تامین منابع مالی ساخت خانه کودک و نوجوان ایتام. از شما سپاسگزاریم.