موسسه موسسه خیریه و نیکوکاری زنجیره مهرماندگار

از طریق این درگاه با پرداخت مالی در قسمت پس انداز آتیه ایتام خیریه زنجیره مهر ماندگار با خیریه همکاری نموده اید. این پس انداز به عنوان سرمایه ای برای آینده ی ایتام عزیزمان (اشتغال / تحصیل/ ازدواج) هزینه خواهد شد.

 

کمک به پس انداز آتیه ایتام زنجیره مهر ماندگار. از شما سپاسگزاریم